2005/Sep/13

ชื่อเพลง : บางสิ่ง
ศิลปิน : B5
Album : Event


อย่าบอกว่าเธอเสียใจ ก่อนนี้ไม่เคยจะสนใจ
จากกันไปเมื่อใด วันนั้นและเธอ จึงจะเข้าใจ

* วันนี้ที่มีอยู่ วันนี้เธอคงจะไม่รู้
ความหมายที่มันมีอยู่ในสิ่งใด สิ่งนั้นเธอทิ้งมันไป

** หากไม่เคยอยู่ในสายตา เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
หากลองคิดดู สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้ง ไปจากวันนี้จะไม่เสียใจ

Comment

Comment:

Tweet